Znawcy sztuki

Kultura to jedno z pojęć, które najtrudniej zdefiniować. Słownik języka polskiego określa ją jako materialną i umysłową działalność społeczeństwa oraz jego wytwory. Etymologicznie samo słowo wywodzi się z języka łacińskiego (łac. cultuare od czasownika colere – uprawiać rolę, pielęgnować) i wskazuje na jedno z najprostszych rozróżnień: natura – kultura. W tak szerokiej koncepcji nie sposób pominąć rozróżnień, oto kilka typów kultur:

  • kultura materialna (w jej skład wliczamy wszystko to, co ludzkość tworzy trwale, namacalnie, np.: dzieła architektoniczne, codziennego użytku)
  • kultura duchowa (ściśle związana z działaniami intelektualnymi, np.: teatr, filozofia, film, muzyka)
  • kultura społeczna (suma norm, ideologii, wzorów zachować, rytuałów komunikacyjnych, itp.)

Powszechnie wyodrębnia się również kulturą elitarną (wysoką, przeznaczoną dla elit), kulturę masową (popularną, dostępną dla mas) oraz alternatywną (działającą niezależnie od dwóch pozostałych, oferującą „coś nowego”).

To jedynie krótki zarys jakże fascynującej tematyki, która dotyczy każdego z nas. Warto przypomnieć sobie, że kultura to my i skupianie się na niej powinno być naturalnym działaniem.